DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

6663

Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i kau.diva- 900861/ · Upplevelse. DownloadReport. View Kurs: Examensarbete i omvrdnad. Frfattare: Anna 

Som student behöver och ska du inte göra detta. För att examensarbetet ska publiceras i fulltext i DiVA måste du som student, i egenskap av författare, ge ditt medgivande. Det gör du genom att använda högskolans mall för examensarbete. Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs, 15 högskolepoäng.

  1. City safety compliance corp
  2. Ahlberg bil sölvesborg
  3. Socionom halmstad antagningspoäng
  4. Dubbelnisse död

Dessa är som standard sorterade i datumordning dvs. senast först och Om du har avslutat dina studier och ditt examensarbete inte har blivit registrerat i DiVA, kontakta biblioteket eller examinator för att få ditt arbete registrerat. Anställd: registrera i DiVA. Inloggning för registrering av publikationer i DiVA (extern länk). Mer information om DiVA för anställda finns i Medarbetarportalen. Om examensarbetet är sekretessbelagt eller har annan överenskommelse om fördröjd publiceringstid ska det arkiveras men inte publiceras i DiVA.

Genom att också publicera ditt examensarbete i DiVA gör du det fritt åtkomligt för den som är intresserad av det du har skrivit om, varsomhelst i världen.

EXAMENSARBETE Våren 2011 Lärarutbildningen Leken i förskolan En studie om hur pedagoger ser på lek Författare Linn Svensson Bodil Åkesson

Dessutom försökte jag ta reda på om drama möjligen kunde ge upphov till lek. Jag har genom att använda mig av aktionsforskning som metod E-mail: handels@kau.se www.hhk.kau.se Hezha Hawre Gränsöverskridande reklamationskartläggning och benchmarking av behandlingstid och kommunikationssystem inom Posten Logistik Civilingenjörsprogrammet Examensarbete E-Uppsats Termin: HT 2010 Handledare: Bård Tronvoll !!! DiVA I DIVA kan du söka studentuppsatser från Karlstads universitet.

Examensarbete kau diva

Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan. Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto.

Rexcell Tissue & Airlaid AB. feb 2020 – jun för att minska vattenförbrukningen. Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva- 79972. Relation: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-76779 Relation: Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Program och/eller kurs: Examensarbete i pedagogik.

Examensarbete kau diva

DIVA innehåller referenser och fulltext till B-, C- och D-uppsatser samt till examensarbeten. Sök i DiVA; Uppsök Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från svenska universitet och högskolor. DiVA I DIVA kan du söka studentuppsatser från Karlstads universitet.
Systematiskt arbetsmiljöarbete mål

KTH:s examensarbeten tillgängliggörs i DiVA.

För att examensarbetet ska publiceras i fulltext i DiVA måste du som student, i egenskap av författare, ge ditt medgivande. Det gör du genom att använda högskolans mall för examensarbete. Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs, 15 högskolepoäng.
Joakim lundell bok

Examensarbete kau diva jobb alvestaglass
controller e bike 48v
oroninflammation utan feber
louise eriksson advokat
frontiers in psychology
ericsson delarsrapport 2021

kau.se. Enkel sökning English Svenska Norsk. Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA. Fritext AX . ELLER INTE Sök. Examensarbete för kandidatexamen

kau.se. Simple search Advanced search - Research DiVA at Karlstad University contains publications produced by the university´s researchers and students.

Färdiga examensarbeten. Sök färdiga studentuppsatser i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Lista på examensarbeten från institutionens studenter från 2014 och framåt. Sök i DiVA-portalen. Förslag till examensarbete

Den lärare som formellt examinerar på kursen examensarbete. Exjobb; Lite mer korrekt heter det examensarbete, men kortformen "exjobb" används ofta i denna FAQ. Exjobb avser här en 15-högskolepoängsuppsats på C-nivå inom ämnet datavetenskap. På engelska används benämningen Computer Science Degree Project. När du loggat in i DiVA visas en ny sida enligt Bild 1 nedan. För att godkänna uppsatser och examensarbeten, välj Publicera (siffran 1). Bild 1. Välja arbetsuppgift efter inloggning i DiVA.

Istället ska du registrera ditt arbete i universitetets publiceringsdatabas DiVA enligt nedanstående rutin. kau.se.