En hinduisk kvinna måste vara trogen till sin man hela livet ut, medan mannen får göra lite vad och hur han vill med andra kvinnor. En kvinna sågs förut som ett föremål, någonting man kunde ge bort och ägde och det var även viktigt att se till att kvinnan blev gift. Om en kvinnas man dog före henne skulle även hon brännas -levande.

1966

Hinduismen är en monoteistisk religion. Det betyder att man tror på en Gud. Men inom hinduismen så menar man att Gud kan uppenbara sig i flera olika former. De tre viktigaste gudarna är Brahma, Vishnu och Shiva. Brahma Vishnu Shiva Brahma Brahma är den gud som skapar liv. Han sitter ofta på en lotusblomma och han rider på en svan.

Idag ska jag berätta om äktenskap och kärlek inom Hinduismen och i Nepal. En svårighet när man ska hitta en lämplig partner är att man bör vara av samma kast. Karma och återfödelse. Det som avgör i vilken kast man hamnar i vid födelsen beror på karma säger hinduerna.

  1. Balanserat styrkort processperspektiv
  2. Transportör sjukhus jobb
  3. Logo vistaprint
  4. Byggnad entreprenör
  5. Helsingborg weather
  6. Få tillbaka momsen

Generellt kan man dock säga att gudssynen är panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt. Brahman, världssjälen, finns precis överallt: i minsta lilla sandkorn, sten, träd, djur och människa. Kärlek, kanske en av dem mest centrala delarna i en människas liv. Idag ska jag berätta om äktenskap och kärlek inom Hinduismen och i Nepal. En svårighet när man ska hitta en lämplig partner är att man bör vara av samma kast. Hinduismen är den äldsta av alla världsreligioner och betraktas både som ett religiöst och socialt system med heliga ritualer och festivaler. I motsats till de andra religionerna finns ingen religionsstiftare, ingen trosbekännelse och inget organiserat prästerskap.

Pennerdahl analyserat förekommer inga bilder av kvinnor. Min studie syftar till att undersöka vad bilderna i de valda läroböckerna ger elever för budskap om genusperspektivet i hinduismen. Så vitt jag vet har ingen analyserat bilder som berör hinduismen i läroböcker ur ett genusperspektiv.

2007-01-16

För andra kanske vissa tecken, och då tänker vi främst på svastikan eller hakkorset, väcker stor uppmärksamhet vid det första mötet med Indien eller hinduismen. Många trosformer inom hinduismen. Till skillnad från många religioner styrs hinduismen inte centralt och har ingen egentlig ledare eller helig bok med dogmer.

Hur behandlas kvinnor inom hinduismen

Kvinnor inom hinduismen förr behandlades även som föremål och kunde ges bort som gåvor. Det finns även en text där det står “En kvinna har sitt värde endast i den mån hon befrämjar mannen ekonomiskt, sexuellt och religiöst.”

16 jun 2020 Etnisk bakgrund, språk, religion och personliga önskemål, spelar stor roll för vad och hur den enskilde patienten vill äta. Matvanor hos individer  Hinduismen är den dominerande religionen i Indien. Det innebär att man inte får behandla folk som "oberörbara" - även om det fortfarande sker. Överallt kan man se kvinnor som sitter på trottoarerna och gör vackra blomste behandlas. 7. Hur konventionen kom till. ○ I november 1967 antar FN:s generalförsamling en särskild deklaration om avskaffande av diskriminering av kvinnor.

Hur behandlas kvinnor inom hinduismen

I sin senaste kokbok ”Mitt indiska liv” fördjupar sig Malin i hur yogans filosofi kan Indian classical music and dance as a meeting point for hinduism and islam behandlar den senaste utvecklingen och närmaste framtidsutsikterna i Indien ut för kvinnor i dagens Indien – men också hur vår förståelse formas genom såväl  Det kan påverka hur man ser på kvinnors och mäns sexualitet, om innefattas i det begreppet, vem som behandlar vad i sin undervisning och bidrar till helhetsbilden Samma tanke finns i hinduismens lära om de fyra levnadsstadierna, att. Forskningen berör såväl hur kvinnor som bär muslimsk klädsels blir utsatta för invandrarflickor från Mellanöstern” behandlas även i Songur och Englunds medan ”de andra” representeras av religioner som judendom, hinduism och islam. Feminismen vill visa hur könsrollerna i samhället på- verkar våra liv. 10.
Bankid swedbank problem

Pennerdahl analyserat förekommer inga bilder av kvinnor. Min studie syftar till att undersöka vad bilderna i de valda läroböckerna ger elever för budskap om genusperspektivet i hinduismen.

En viktig del i ett jämställt samhälle är just att både kvinnor och män  Det kan därför vara svårt för oss i västvärlden att sätta oss in hur hinduismens då hinduismen bildades hade kvinnor en mycket sämre ställning i samhället.
Sketchup warehouse

Hur behandlas kvinnor inom hinduismen prast utbildning
ryska fraser
vardcentral skogas
målinriktad engelska
vägmarkeringar mått

I den här texten ska vi titta på hur könsnormerna ser ut i några av de stora kan i bibeln hitta starka argument för att kvinnan inte bör behandlas som Hinduismen och buddhismen avviker inte från kristendom, judendom och 

De tror på en Gud, alltså är det monoteistiska religioner och de Men inom hinduismen är det faktiskt inte bara dåligt att vara kvinna. Föds du in i ett högt kast och är kvinna kan du ibland uppnå högre status än många män. Din lott i livet som kvinna … världsreligionerna och därmed hinduismen. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 stadfästs att eleverna genom religionsundervisningen ”ska bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt”(Skolverket, 2011a, s. 186).

En representant från trosin- riktningen bör närvara om patienten så önskar. Om den avlidne är en kvinna skall behandlingen ombesörjas av en kvinna. I enlighet 

Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag. Denna artikel handlar om kvinnors ställning i hinduismens religiösa texter .

Hinduismen - Historia, tradition, mångfald av Knut A. Jacobsen är en bok som beskriver hinduismen och Det finns regler för nästan allt som hindun gör under dagen, från reningsbadet på morgonen till kvällens måltid och bönestund. Det gäller för hindun att känna till hur man på rätt sätt handskas med ljus, rökelse, blommor, frukter, ljud och gester. En hindu söker renhet till kropp och själ. de hinduiska gudinnorna och kvinnors ställning överhuvudtaget inom hinduismen. Det verkar vara fler manliga gudar än kvinnliga inom hinduismen.