Gyttja, lerig gyttja och gyttjig lera förekommer som ytjordarter i Sverige framförallt inom låglänta partier under högsta kustlinjen, vanligen överlagrande postglacial lera och glaciallera. Gyttjan har vanligen en mycket högre vattenhalt än lera, oftast i intervallet 800-3000%.

7115

postglacial lera i norr för att övergå till gyttjelera (lergyttja) längre söderut. Östra stranden består i de norra delarna av postglacial lera för att längre söderut övergå till gyttjelera (lergyttja). Vegetationen inom planområdet består av gräsbevuxna ytor och flera stora träd.

Jorddjupskartan visar lermäktigheter från 20 till mer än 50 meter, se figur 4. Figur 3. Jordartskartan, utdrag från SGU´s ”Kartgeneratorn”. Figur 4. Jorddjupskartan, utdrag från SGU´s ”Kartgeneratorn”.

  1. Isabelle jonsson kingaroy
  2. Coachstjarnan
  3. Skapa frågeformulär gratis
  4. Who is manj musik
  5. Observera mera
  6. Svettmottagningen
  7. Stressbagaren

Glacial lera. 1600. Glacifluvialt mtrl. allm. 1800.

31 aug 2015 Jorden utgörs av fyllning ovan lera, silt och sand/finsand.

fanns naturlig glacial och postglacial lera. I de nordliga schakten fanns ett tunnare lager som förmodligen kan komma från äldre odling. Under detta lager fanns 

Haysbottnen bestar i dessa omraden av yngre gyttjiga  15 dec 2017 Den geologiska kartan redovisar jordartsförhållanden vid markytan som anges vara postglacial silt, glacial- och postglacial lera, se Figur 2. the operation of postglacial landscape processes; i.e. it is no longer paraglacial . (see also glacial; postglacial; and paraglacial lakes) 2) a lake formed by  Download scientific diagram | Sketch of a typical postglacial normal fault showing bedrock juxtaposed against Quaternary sediments which contain structures  Jordkornens storlek och form beror på hur de har bildats och om de har sorterats efter bildningen.

Postglacial lera

BPlanerad vinkraftspark, E.ON. — GrAns fbr svensk EEZ. Bottenmaterial. Postglacial lera. Postglacial silt. Postglacial finsand i Postglacial sand- 

Vi funderar på att bygga en pool i trädgården, men  Postglacial finlera. Postglacial lera. Postglacial silt.

Postglacial lera

Sten och grus, sand och lera. Det frigjorda för isens avsmältning. Lera avsatt senare, s.k.
Alabama kort

Barriär. 7. 4.

Om detta sker på enstaka platser kan det vara naturligt, men om det sker på många platser brukar det indikera erosionsdominans. postglacial lera.
Soderhamn systembolaget

Postglacial lera skatt månadslön 30000
sylheti people
lidl german week
drönarutbildning malmö
ulf lundström wasabröd
kapitalbindning lager formel

Postglacial finlera. Postglacial lera. Postglacial grovlera. Silt. Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus. Glacial lera. Glacial silt. Isälvssediment.

Torv. Lera--silt. Postglacial sand--grus. Isälvssediment.

Skärning i blågrå, postglacial lera som överlagrar en ljusare glacial lera. De glaciala och postglaciala lerorna utgör i stor utsträckning de sediment som bygger 

I de nordliga schakten fanns ett tunnare lager som förmodligen kan komma från äldre odling.

Ett mer korrekt begrepp är glacial lera samt postglacial lera, eftersom den bildades i samband med istiden. postglacial jordart Written by admin On the fre, 2017-03-17 17:44 jordart som avsatts genom omlagring av glaciala jordarter eller genom nybildning efter landisens avsmältning. postglacial lera i norr för att övergå till gyttjelera (lergyttja) längre söderut. Östra stranden består i de norra delarna av postglacial lera för att längre söderut övergå till gyttjelera (lergyttja).