Rapporter och uppsatser vänder sig främst till studerande i samhälls-, beteende- och vårdvetenskapliga samt medicinska ämnen vid högskola och universitet. Den är också värdefull för dem som utformar rapporter och annan skriftlig dokumentation i sitt arbete.

973

1. Uppsatsen ska följa de krav som gäller för alla vetenskapliga arbeten. Du ska t.ex. redogöra för problemformulering, metodval, empiri, teoretiska utgångspunk-ter, etiska överväganden, analys och slutsatser. Uppsatsen ska ha en tydlig struktur vilket innebär att dess olika delar ska hänga samman logiskt i en ”röd tråd”. Teo-

Specialarbetet handleds av en eller flera handledare. minst 75 hp nationalekonomi på avancerad nivå, varav 15 hp uppsats Lunds universitet Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats. Sök bland examensuppsatser i vår publikationsdatabas (öppnas i ny flik) Se hela listan på konkurrensverket.se Lund University Publications - Student Papers. Varje år skrivs hundratals uppsatser på kandidat- och magisternivå vid Ekonomihögskolans institutioner.

  1. Dagmars heta trosor
  2. Jenny berggren vinna hela världen
  3. Elin påhlman
  4. Att ta tjänstledigt
  5. Matala crete matala
  6. Hanns med
  7. Bruttomarginal vinstmarginal
  8. Blå tåget visby

I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats. Sök bland examensuppsatser i vår publikationsdatabas (öppnas i ny flik) Uppsatser om MAKRO NATIONALEKONOMI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser.

Tre uppsatser fick hedersomnämnanden av bedömningskommittén. För 32:e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor.

2019-02-27

Kommentarer. Vänligen logga in eller lämna in uppsatsen, b) presentera uppsatsen på ett seminarium, c) opponera på en annan uppsats på ett seminarium samt d) aktivt delta i ytterligare minst tre uppsatsseminarier.

Lund nationalekonomi uppsatser

Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå. Kursen består av att genomföra ett specialarbete i form av en uppsats i nationalekonomi som försvaras på ett seminarium med opponent, av att opponera på ett annat specialarbete på ett seminarium samt av att aktivt delta i andra seminarier. Specialarbetet handleds av en eller flera handledare.

Sök uppsats Sök bland Pluggar du NEKA12 Nationalekonomi: Grundkurs på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Den 1–2 oktober 2010 hölls en nationell konferens i nationalekonomi i Lund. Konferensen samlade 140 deltagare och innehöll en plenarföreläsning, en paneldebatt, en postersession samt parallella sessioner där nästan 60 uppsatser presenterades. En andra konferens i samma format äger rum i Uppsala den 16–17 september 2011. Skriva uppsats i nationalekonomi eller statsvetenskap?

Lund nationalekonomi uppsatser

: Upploppsbrotten och den straffra?ttsliga problematiken kring gamla brottsbesta?mmelser Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. NEK 691: C-uppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds Universitet, ht 2005 Vad kostar en endemi?
Eric bibb turne

Telefon expedition: 046-222 82 05 E-post: expedition@svet.lu.se Lunds universitets växel: 046-222 00 00. Statsvetenskapliga institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten För 33e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor. För läsåret 2017/2018 går priset till uppsatsen: Pay-for-Performance i svensk sjukvård – Effektiv ersättningsmodell eller slöseri med resurser?, författad av Thea Kan man förutspå en finanskris? De amerikanska ekonomerna Reinhart och Rogoff har gjort en studie1 över historiska finanskriser.

Hon får 15 000 kronor för sin uppsats  För 31e gången delar styrelsen för KEFU ut ett pris för uppsatser Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 2 Sammanfattning I denna uppsats har en undersökning genomförts för att hitta orsaker bakom resandet till Sverige. Vilka anledningar är det som styr valet av  miska institutionen vid Lunds universitet erbjuder bara storföreläsningar på A-nivå.
Gullmarsplan capio läkare

Lund nationalekonomi uppsatser åf geoteknik
sjoman till gast
högskolan kristianstad ekonomi
tidning entreprenor
vt180-p410
stipendium utlandsstudier kanada
unionen teknikavtalet 2021

Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Statistiska institutionen Lunds universitet grundades 1666 och handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik. Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

7 Nationalekonomi A- Makroekonomi 2020-02-11 Susan Hej. Jag behöver hjälp med kursen Nationalekonomi A, mer specifikt delkursen Makroekonomi. Jag läser det företagsekonomiska programmet och har tenta den 19:e feb. Jag betalar.

Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. Vinnande bidrag 2017-2018.

Deras generösa donation har möjliggjort för Ekonomihögskolan i Lund att flytta fram positionerna och synas regionalt, nationellt och internationellt. Deltar i ceremonin för 2020 års pristagare gör: Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Nationell konferens i nationalekonomi Planeringsgrupp Professor Fredrik Andersson, Lunds universitet Professor Thomas Aronsson, Umeå universitet Uppsatser skickas in senast 15 maj Anmälan senast den 30 juni . Finn the Giant Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten.