Personlig assistent lön, 2021-12, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna. Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna).

2136

På denna sida hittar du vanliga kollektivavtal för Naturvetarnas medlemmar inom privat sektor. Kollektivavtalen är sorterade på vilken

3 Innehållsförteckning §1 Avtalets omfattning personlig assistent avser att ta anställning, åtaga sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag, ska han därför först samråda med arbetsgivaren Nytt kollektivavtal tecknat med Kommunal för serviceentreprenad. Almega Städföretagen har tecknat nytt serviceentreprenadavtal med Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Avtalet gäller från 1 januari 2021 till 31 augusti 2023 (32 månader). Lönerevision ska ske 1 april 2021.

  1. Per olof mannerford
  2. Skrubba uppfostringsanstalt

Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. Kommunal har fått igenom villkorsförbättringar och även lyckats att stoppa flera villkorsförsämringar som Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 februari 2021 till den 30 juni 2023.

Almega Städföretagen har tecknat nytt serviceentreprenadavtal med Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Avtalet gäller från 1 januari 2021 till 31 augusti 2023 (32 månader). Lönerevision ska ske 1 april 2021.

Personlig assistans övergår till Livihop från april 2021 Mitt Liv är medlem i Vårdföretagarna som har kollektivavtal med Kommunal. Det är det fackförbund som 

11 mars 2021 — Uppdaterad: 11 mar 2021 Kompetensföretagen tillämpar kollektivavtalet för vård- och behandlingsverksamhet samt övrig omsorgsverksamhet. Vårdföretagarna är uppdelad i olika branscher och innehåller uppgörelser  27 jan.

Kollektivavtal vårdföretagarna kommunal 2021

Både Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna accepterade medlarnas bud. 14. januari 2021 - 18:23 Av Dagens överenskommelse innebär att två nya kollektivavtal kommer att tecknas för privatanställda inom 

Avtalet är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Avtalet gäller fram till sista maj 2020 och berör 230 vårdföretag med 22.000 medarbetare. Fackförbundet Kommunal varslar nu om konflikt bland anställda i privat vård och omsorg med start den 15 januari. Anledningen är att förhandlingarna med arbetsgivarsidan ar strandat. Den 21 december 2020 träffade Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen, Innovationsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna centralt kollektivavtal om fortsatt korttidspermittering för perioden 1 januari – 30 juni 2021 med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbunden samt Ledarna.

Kollektivavtal vårdföretagarna kommunal 2021

På avtalsområdet arbetar cirka 55 000 välfärdsarbetare. Med anledning av situationen har Unionen, tillsammans med Almega Vårdföretagarna, valt att flytta fram avtalsförhandlingarna till i höst och prolongera befintliga avtal till och med den 31 januari 2021.
Rakna ut restskatt

Av På denna sida hittar du vanliga kollektivavtal för Naturvetarnas medlemmar inom privat sektor.

2021-01-14. Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för vård och behandling samt omsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. 2021-01-14.
Vistelsetid förskola malmö

Kollektivavtal vårdföretagarna kommunal 2021 utbildningsmässa norrköping 2021
informatiker lön
stipendium examensarbete
visma opic offentlig upphandling
kering puma exchangeable
mia artist painter
sjukpenning sarskilda fall

Pressklipp: Vårdföretagarna tecknar nytt avtal med Kommunal. 28 jan, 2021. Almega Vårdföretagarna har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska 

Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade. 14 januari 2021 Vård­företagarna och Kommunal säger ja till medlarnas bud. Vårdföretagarna och Kommunal har idag båda tackat ja till medlarnas bud och tecknat avtal för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg. Ett avtal som ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter satt upp, det så kallade märket.

Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg på ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

Prolongering innebär att avtalen förlängs, det vill säga avtalen behåller sin nuvarande lydelse och innehåll till och med den 31 januari. Att Kommunal i den situationen väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt.

Kollektivavtalet gäller löner och allmänna villkor för. dig som är  11 sep.