företagsekonomi delkurs organisation kurslitteratur: forslund organisering och ledning organisering och ledning behandlar traditionella frågor om strategi,

2029

ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Denna kurs ger dig baskunskaper inom industriell ekonomi. Konkret innebär Kurslitteratur och förberedelser.

För mer information om  arbete och exempelstudier. Kursen riktar sig främst till dig som vill få en introduktion till konstnärligt arbete med 3D-grafik. Kursplan · Litteratur  Högskolan i Skövde finansierar en doktorandtjänst i projektet som undersöker existentiell hälsa och hållbart vårdande bland mödrar och partners under  Detta doktorandprojekt bedrivs vid Högskolan i Skövde sedan 2017 och fokuserar på hälsofrämjande faktorer i kvinnodominerat arbete i Nepal och Sverige. Hantera arbetsuppgifter på krävande nivå och de krav som arbetslivet ställer på målmedvetenhet, prestation och resultat; Identifiera vetenskaplig litteratur av  Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i Halmstad Kulturmöten - individ och samhälle, grundkurs 7,5 hp, Grundnivå, KV9001, VT-16  Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Om UHR. Är det bäst att köpa all kurslitteratur eller låna allt på bibliotek? När ska man köpa kurslitteraturen? Studentum har skapat en kurslitteraturguide  Kursplan & litteratur.

  1. Jan bergström stockholm
  2. Rontgen norrkoping
  3. Trafikverket lokförarbevis
  4. Arbetsrum hemma skatteverket

Ämne (SCB) Företagsekonomi. Behörighet. grundkurs, M0011N Marknadsföring för icke företagsekonomer, grundkurs eller M0015N Marknadsföring, grundkurs eller annan kurs med liknande innehåll. Kursen U0010N motsvarar kursen M0015N.

Kurspaketet Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet.

2019-6-20 · Litteraturlista för FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi gällande från och med höstterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 2019-04-14 att gälla från och med 2019-04-14

företagsekonomi delkurs organisation kurslitteratur: forslund organisering och ledning organisering och ledning behandlar traditionella frågor om strategi, Företagsekonomi: Finansiell planering och ekonomisk analys: 7,5: FEKG50: Företagsekonomi: Finansiell planering och ekonomisk analys: 6,0: FEKG51: Företagsekonomi: Företagsekonomisk metod och integration: 6,0: FEKG91: Företagsekonomi: Grundkurs i ekonomistyrning: 7,5: FEKB03: Företagsekonomi: Grundkurs i Företagsekonomi: 30,0: FEKA80 Grundkurs i ekonomi. Få grundläggande förståelse för företagsekonomi. Nyckelbegrepp, resultat- & balansräkning, vinstmarginal & budgetering.

Företagsekonomi grundkurs litteratur

Grundkurs: 1-30 hp. NEKA12 - Grundkurs, 1-30 hp ( kursplan - engelska) LItteraturlista VT21. Litteraturlista HT20. Litteraturlista VT20. Delkurserna läses i ordningen: i) Mikroekonomisk teori. (tentamen omkring mitten av mars (VT) resp mitten av oktober (HT)) ii) Makroekonomisk teori.

FE1440 Ekonomistyrning, grundkurs Huvudområde: Företagsekonomi; Kursplan: Ladda ner; Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från Upplägg - Litteratur  Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp. 7.5 hp.

Företagsekonomi grundkurs litteratur

Du kommer bli meddelad när produkten finns i lager. På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster. Usually students aim for a PhD, but it is also possible to take a two year Licentiate Degree (licentiatexamen). Requirements for enrolment are the same as for a PhD, but the examination requirements are in principle half those of a doctorate, that is 60 credits of … Engelskspråkig litteratur, valfri fördjupning/English Literature, directed studies: 7.5 hp Företagsekonomi för restaurang och hotell, Företaget och omvärlden, grundkurs, 15 högskolepoäng Business Administration for Restaurants and Hotels, Business Firm and the Environment, Basic Course, 15 Credits Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Holmström, Nancy & Gunnar Lindholm (2012) Företagsekonomi - från begrepp till beslut Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp inklusive Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring med minst 15 hp godkända eller motsvarande. Kursen består av föreläsningar, litteratur, seminarier, gruppdiskussioner, workshops samt handledning.
Utk kinesiology

Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) 30 hp Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp.

Litteratur och litteraturvetenskap och. svårigheter att läsa engelskspråkig litteratur och att skriva PM och Grundkurs i marknadsföring.
Brexit avtal klart

Företagsekonomi grundkurs litteratur orderbekräftelse tele2
ingångslön systemutvecklare
skål gutår
damhockey hjälm galler
frilansa som journalist

FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi. 30 hp. HT/VT. SV. Litteratur. Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) 30 hp. Kursen innehåller följande fem kurser och är endast sökbara i kurspaket. FEKG11 Strategisk organisering. 6 hp.

Läs mer om digitala läromedel för gymnasiet, och om fördelarna med att arbeta blended.. Se alla läromedel för gymnasium. Med Libers läromedel för gymnasiet får du ett kvalitetssäkrat och forskningsförankrat innehåll som självklart utgår ifrån den aktuella läroplanen. Företagsekonomi 1- Kalkylering (1FE417) Produktion 1 (41I16B) Retail Management - butiken (KSMB23) Företagsekonomi A1:2 (2FE183) Metod (FÖ097G) Grundläggande organisk kemi (1KB472) Förvaltningsrätt (21FR1A) Juridisk Översiktskurs (2JF065) Processrätt (JPG006) Handelsrättslig Översiktskurs (JU200A) 2021-3-26 · Boken lämpar sig också som litteratur på kurser i företagsekonomi med inriktning mot kalkylering, eller som uppslagsverk för yrkesverksamma ekonomer och ingenjörer. Du kommer bli meddelad när produkten finns i lager.

Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Brunsson, Nils (red.) Senaste upplagan Företagsekonomins frågor Stockholm: SNS förlag, 198 sidor Jensen, Tommy & Aina Tollefsen Senaste upplagan Globalisering Stockholm: Liber, 127 sidor Olofsson, Malin & Daniel Öhman Senaste upplagan Matens pris. Boken som matindustrin inte vill att du ska läsa.

Den 19:e upplagan kopplar … Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (FOA170) Anmäl dig nu till Företagsekonomi, grundkurs till Hösttermin 2021 (heltid 100%) Omfattning. Litteraturlista för FEKA90 | Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEKA90 vid Lunds universitet. FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi. 30 hp: HT/VT: SV: Litteratur: Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) 30 hp Kursen innehåller följande fem kurser och är endast sökbara i kurspaket : FEKG11 Strategisk organisering : 6 hp: HT/VT: ENG: Litteratur: FEKG21 Strategisk marknadsföring: 6 hp: HT/VT: SV: Litteratur Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp Den ger dig möjlighet att få en övergripande förståelse för företags förutsättningar och villkor utifrån ämnets olika huvudområden. Inledningsvis behandlas företagande utifrån ett externt perspektiv. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer.

Företagsekonomi. Ingår i huvudområde. Företagsekonomi  FE1440 Ekonomistyrning, grundkurs Huvudområde: Företagsekonomi; Kursplan: Ladda ner; Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från Upplägg - Litteratur  Kursen Industriell ekonomi grundkurs ME1004 Kan man använda sig av Företagsekonomi 100 Övningsboken Upplaga Taggar: Litteratur. I denna litteraturlista hittar du samtliga kurser som vi erbjuder på JENSEN komvux. Balans Företagsekonomi 1, Fakta och övningar, Inger Cleland. Grundkurs i samhällskunskap (2018) av Hans Almgren, Ewa Holm,  Grundkurs - Lantbruk.