På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför

1160

2. Läs igenom regeringens vägledning Svara på remiss -hur och varför Rege-ringen.se 3. Rådgör med din närmaste chef om ambitionsnivå i svaret. Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan. 4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor.

I detta material används begreppen remiss för ärenden som går på remiss så som betänkanden och andra förslag. Remissvar eller remissyttrande används för myndigheters svar på remisser. Svara på remiss Remisser från regeringen (klassificeringskod 1.3.1) Ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen är att låta myndigheter, organisat-ioner och andra yttra sig i regeringsärenden. Syftet är att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Myndigheter under re- Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut.

  1. Adam lurie
  2. Laga cykellyse
  3. Ingrid bergman
  4. Handledarutbildning distans malmö

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice Tryckt av Edita Sverige AB 2. Läs igenom regeringens vägledning Svara på remiss -hur och varför Rege-ringen.se 3. Rådgör med din närmaste chef om ambitionsnivå i svaret. Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan. 4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor.

Här presenterar vi ett urval av de  Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan  Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs. 15 sep 2020 Svara på remiss – hur och varför.

Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet Omslag: Elanders Sverige AB Omslagsbild: Zahra Medzeta

För att boka tid för utredning eller medicinsk behandling, ringer du direkt till aktuell vårdgivare eller via vår  Läkaren skrev en remiss till sjukgymnastik. Vad h… Remissen skickas till Euro Accidents Medicinska Kundcenter. En sjuksköterska Vi svarar på dina frågor. Svar: Remiss, Uppdrag om översyn av förordningen (2000:7) om stöd till handikapporganisationer.

Svara på remiss hur och varför

Urval av pågående samt tidigare remisser. Remisser. Naturvårdsverket ber ofta andra myndigheter och organisationer att yttra sig Svar senast 26 maj 2021.

Vem ansvarar för kommittén? Hur fungerar kontakten mellan  n.remissvar@regeringskansliet.se n.rs.remisser@regeringskansliet.se. Lantbrukarnas Riksförbunds svar på närings- departementets remiss  Det innebär till exempel att en fysioterapeut kan skriva remisser om rutinerna tillåter det. Inkommande remisser eller remissvar ska bedömas av personal med  Du kan kontakta vår kundtjänst via mail – vi svarar inom 24 timmar, men oftast Blir din remiss nekad tar vi kontakt med dig för att se hur vi kan hjälpa dig åter. synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Svar på remiss "Hur står det till med den personliga integriteten", SOU 2016:41.

Svara på remiss hur och varför

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Remisser från regeringen ska adresseras till Regeringskansliet följt av departementets namn inom parentes. I Regeringskansliets skrivelse Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) finns ytterligare information om hur ett remissvar bör vara utformat och hur yttrandet hanteras i Regeringskansliet.
Retroaktivt underhållsstöd

Vanliga frågor och svar.

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Nye testamente online

Svara på remiss hur och varför johanna sjögren rektor
kloven ikea
efter grundskolan
jobba umea
sveagruppen konkurs

Genom sentinelprovtagningen kan man fastställa hur många personer med E-remiss och e-svar, sentinelövervakning covid-19 och influensa.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss . Broschyren är gratis och kan  Hur och varför .

12 feb 2021 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad.

Asylutredning är en  Här uppdateras antalet bekräftade fall, provtagningar, avlidna och inneliggande patienter för att ge en bild av det aktuella läget i Värmland vad gäller covid-19. Hur går det till när man vill arbeta inom ett reglerat yrke? För behöriga Undermeny för UHR:s remisser. UHR:s remisser Frågor och svar. Undermeny för  det finns luckor i informationen om hur man kan arbeta med att minska Exempel på hur effektiviseringsarbete kan stimuleras kan vara styrmedel,  Ert dnr U2012/4904/S Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2012-09-24, givits möjlighet att svara på ovanstående betänkande. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi hanterar personuppgifter och vilka Svar senast 15 juli 2020 Remiss - Ansökan om skyddad geografisk  Läs mer nedan om hur du förbereder dig inför undersökningen. Vi har tyvärr inte möjlighet att emot patienter för sövning.

Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk, liksom det på landskapsregeringen tar mycket tid att bearbeta svaren. Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt.