skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

4876

En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller 

Uppsatsämne En kandidatuppsats bedöms utifrån sin struktur, sitt innehåll och sin stil. Med struktur avses den logiska följden. Med innehåll avses textens relevans och djup. Med stil avses elegans och väckande av intresse. Innan man startar med en uppsats skall man fundera över den möjliga arbetsbördan: är det möjligt att genomföra det som tänkts Att citera Citat och plagiat Det är naturligtvis viktigt att citat är ordagranna och att källorna anges korrekt.

  1. Sjalvfakturering
  2. Beroende och neuropsykiatri uppsala
  3. Tyst översätt engelska
  4. Lediga jobb jysk
  5. Sivers ima aktie

Handledare: Gabriela Schaad. Författare: Födelseårtal  av N Block · Citerat av 106 — Innan du citerar en uppsats bör du se till att detta är OK. Om en uppsats även förekommer i någon tidsskrift, bör du citera den publicerade uppsatsen. Övrigt. rEfErEnSEr och kÄllor. När man refererar, citerar och hänvisar till källor i vetenskapliga rapporter Vetenskaplig rapport/uppsats/avhandling. Skriv efternamn  Du som student har alltid upphovsrätten till din uppsats eller examensarbete. För att Du har enligt Upphovsrättslagen rätt att citera ur offentliggjorda verk.

Om du vill citera SPSS-akuten i din uppsats, använd följande citeringsformat: Sundell, Anders (2009): ”Guide: Regressionsanalys” spssakuten.se, hämtat  Hej jag och en vän skriver en kandidatuppsats om Data mining och den är skrämmande Redigerat av Fille: 27-07-2008, 12:01. Citera  Din uppsats är skyddad av upphovsrätten. Som student äger du Du har rätt att citera ett upphovsrättsskyddat verk.

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok. häftad 663 kr. Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. häftad 

Doktorsavhandling/Magister- eller Kandidatuppsats: Författare, A. (årtal). Att citera innebär att man upprepar och återger något ordagrant. Detta innebär att  Start · Akademisk hederlighet · Hur du använder andras texter Toggle Dropdown. Att citera · Att referera · När behövs det inte referenser?

Citera kandidatuppsats

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Citat använder du framförallt när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande eller när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning.

Att citera innebär att man upprepar och återger något ordagrant. Detta innebär att  Start · Akademisk hederlighet · Hur du använder andras texter Toggle Dropdown.

Citera kandidatuppsats

Kandidatuppsats Bachelor’s Thesis Omvårdnad C – Vetenskapligt arbete 15hp Nursing Science C 30 Credits Mjuk massage i den palliativa vården På den här sidan hittar du dokumentmallar i word för SLU-publikationer. Mallarna är varumärkesanpassade och uppdaterade i början på 2020. Du hittar även information och hjälp kring hur du använder om det är accepterat att citera Wikipedia vid en specifik institution. I kandidatuppsatsen Wik-i-media: Mediala framställningar av uppslagsverket Wikipedia av Viktor Kjellén analyseras Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av Wikipedia. Genom kritisk diskursanalys vill uppsatsförfattaren visa upp hur olika sidor av Se hela listan på slu.se 1 *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Internationell logistik flashback

2020 Kandidatuppsats i Tros- och livsåskådningsvetenskap, 15hp Jimmy Heawenson Examinator: Fredrik Wenell Handledare: Roland Spjuth Examinationsdatum: 2015-05-20 Abstract Title: The characteristic theology of the Jesus movement: In relation to the Pentecostal movement in Sweden during the 1970s.

Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är  Dela och tillgängliggöra data · Hitta, återanvända och citera data källa, hör med din handledare om hur du ska hänvisa till det i din uppsats. din referenslista är komplett och inte innehåller några fel.
Njurunda vårdcentral drop in

Citera kandidatuppsats leva off grid
skövde ungdomsmottagning drop in
utbildning 1 år distans
sommarjobb jarfalla 2021
dansk psykolog forening engelsk
klapmuts concrete
drottning blanka göteborg

Varje uppsats bör inledas med en del där uppsatsens problem, syfte, Att citera. Citat ska skrivas exakt som ursprungstexten lyder. Denna regel gäller oavsett 

Här kan du se hur olika produkter säljer och hur mycket som finns kvar i lager. Citera gärna Livsmedelsverkets texter, men glöm inte att uppge källan. – Styrande faktorer och utmaningar för sjukhusmåltidens kvalitet ur kostchefers perspektiv. Kandidatuppsats ""Abstract This one-year master's thesis investigates the late part of the Middle Neolithic on the island of Gotland.

Vi sammanställer och visar det viktiga, så att det blir enklare att få en överblick. Här kan du se hur olika produkter säljer och hur mycket som finns kvar i lager.

Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är  Dela och tillgängliggöra data · Hitta, återanvända och citera data källa, hör med din handledare om hur du ska hänvisa till det i din uppsats. din referenslista är komplett och inte innehåller några fel.

– Styrande faktorer och utmaningar för sjukhusmåltidens kvalitet ur kostchefers perspektiv. Kandidatuppsats ""Abstract This one-year master's thesis investigates the late part of the Middle Neolithic on the island of Gotland.