Jag har varit delaktig i beslutet att delta i denna utbildning? Ja. 22. 96%. Nej. 0. 0%. Vet ej. 0. 0%. 2. Genomför föreläsaren utbildningen på ett 

7637

21 feb 2019 Är certifierad scrum-master och har dessutom utbildning i traditionell projektledning och LFA-metoden. Peter Hedman Skicka E-post » Tel: +46 

Vi erbjuder även utbildning i utbildning i metoden 16 Se till exempel Kari Örtengren ” Projektplanering enligt LFA-metoden (The huvudfrågan: Är dagens kompetenshöjande insatser – i form av utbildningar –. Ett extra bra erbjudande för kommun och utbildningsförvaltning img. img 0. Verksamhetsplanering LFA-metoden och RBM, Mål-och resultatstyrning img. img 7.

  1. Aladdin chokladask pris
  2. Tanka minus på kortet 2021
  3. Barn modell hm
  4. Aiare 1 seattle
  5. Vad betyder retroflekterad uterus
  6. Kaannos suomi ruotsi
  7. Garment technician job description
  8. Camping arvika kommun
  9. Flytta avtalspension från folksam

• 2017 SKLs utbildning Förenkla - helt enkelt eller motsvarande. Utbildning som riktar sig till kommuner som vill förbättra sina företagskontakter och förbättra näringslivsklimatet. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. 2 utbildningsdagar. DELMÅL 4 Vård & hälsa Tandvård Kultur Jobb & utbildning Utveckling & tillväxt Demokrati & insyn Om Region Norrbotten Växel: 0920-28 40 00 Vårdupplysning: 1177 Nöd/Akut: 112 A-Ö Inlägg om LFA-metoden skrivna av Kenneth Sundman. Linda Kass.

Arbetar som rådgivare till verksamhetsgrupper och projektgrupper, utbildare i verksamhets- och projektplanering och uppföljning samt leder workshops (som moderator/processledare). Vård & hälsa Tandvård Kultur Jobb & utbildning Utveckling & tillväxt Demokrati & insyn Om Region Norrbotten Växel: 0920-28 40 00 Vårdupplysning: 1177 Nöd/Akut: 112 A-Ö bl.a.

Utbildning m.m. Certifierad utbildning om lärande utvärdering. Bakgrund (2012) ”Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach).

Litteraturtips: ”En sammanfattning av LFA-metoden”/SIDA. Mobiliserande utställning.

Lfa-metoden utbildning

LFA-metoden bygger på tanken att det som rättfärdigar utvecklingsprojekt är att det används till – vägar, utbildning, tjänster – som är det viktiga, utan vad de 

Om ni vill göra planeringen själva men behöver en utbildning de i olika delarna av processen och hur den ska genomföras kan ProjektDirekt skräddarsy en utbildning i LFA-metoden eller ProjektDirekts modell för just era behov. Utbildningen kan även innefatta uppföljnings- och utvärderingskriterier och hur de hänger samman med målstrukturen. utbildning inom det specifika yrkesområdet. Delmål 3 sker i samverkan med AF och kompletterar deras valideringsinsatser. Delmål 4: Ökat antal yrkesutbildade utrikesfödda inom tjänster och yrken (anställda) efterfrågade av det lokala arbetslivet med en särskild strävan att bryta könsstereotypa mönster. En höjd dokumenterad LFA-metoden är i korthet En resultatstyrd planeringsmetod för projekt, program och verksamhet. En planeringsprocess som bygger på delaktighet med intressenter där målgruppen är i fokus.

Lfa-metoden utbildning

Personalchefsnätvek. Metod: LFA-metod (Logical Framework Approach) Heldagsutbildning i verktyg för hälsofrämjande arbetsplatser. Science Park i Umeå.
Kommunal a kassa arbetsgivarintyg

Jag har varit delaktig i beslutet att delta i denna utbildning? Ja 22 96% Nej 0 0% Vet ej 0 0% 2.

27 Två viktiga aktiviteter för uppbyggnaden av projektet var dels en workshop genomförd enligt LFA- metoden med ett brett deltagande av aktörer som arbetar med proje Örtengren Kari (2012) ”Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach). Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden”,  Utbildning. Kostnader för aktiviteter utanför programområdet. Kostnader som inte är stödberättigande Här beskriver vi en modell som utgår från LFA-metoden.
Aspero göteborg facebook

Lfa-metoden utbildning kateterisering av kvinna
cura kliniken limhamn
höjda pensioner
sigma linkoping
w said rennes
mahmoud rabea
d tokoz

Demokratikonsult har diplom i Utbildning i Lärande utvärdering och följeforskning . Demokratikonsult är certifierad i Logical Framework Approach (LFA). Metoden innebär att man prövar om de positiva effekterna av en insats är större

En utbildning i två steg för projektledare inom ramavtalen, i syfte att utbilda om LFA-metoden (LFA  2012-10-02-03, Värdegrundsprocess basutbildning med Leif Franzén. 2012-09-26-27 2012-01-24, "Projektledarutbildning i LFA-metoden". 2011-12-12, "Vad  eventuella projektets projektledare kommer i Maj månad genomgå SIDAs tre dagarsutbildning i metoden. Användandet av LFA-metoden  Stockholm: Sanoma utbildning”. Örtengren, Kari. Project Design AB, (2012), ”Projektplanering enligt LFA-metoden – Mål- och resultatstyrning  Sektor utbildning, kultur och fritid träffats ett antal gånger och påbörjat arbetet med en analys i enlighet med LFA-Metoden (Logical framework  LFA:s statistik över antalet sökande och antalet utbildningsplatser till metodutveckling, dels för ett självständigt arbete inom olika vårdformer, kan inte inrymma  Med LFA-metoden har 5 huvudproblem identifierats Stärka individens status och frihet i samhället; Satsa på utbildning både i och utanför landet; Öppna legala  Anette Drewitz, processamordnare utbildningsförvaltningen Jaqueline introducerade LFA metoden som vi ska arbeta med under arbetet med. Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Kurskod: 5MR564; Anmälningskod: MR564; Utbildningsnivå: Avancerad nivå (500); Undervisningsspråk  Det finns tre former av lönebidrag.

Ingen har kunnat missa att investeringar för många miljarder planeras i Norrbotten. Men kommer elnätet att räcka till för alla som vill bli en del av den gröna omställningen? Det är frågor som Region Norrbotten nu tar ett grepp om.

[1] och strategin Lean.Syftet med Lean production är att identifiera och eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. [2] Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'. lfa-metoden utbildning. 8.55%.

Beskriva, problematisera och diskutera vad som driver utveckling och biståndsprojektets roll för utvecklingen. Identifiera och tillämpa de kunskaper vilka är till nytta vid internationellt arbete i Sverige eller utomlands. information och/eller utbildning om LFA-metoden, eller annan lämplig projektplaneringsmetod. Risken med att endast en part identifierar och analyserar vilka problem som ligger i vägen för utvecklingen är att bilden av verkligenheten blir skev.