Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar.. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete.I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi.Vid svenska universitet finns det idag möjlighet att

2229

Genusperspektiv är relevant för att skapa och upprätthålla ett hållbart av att integrera genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet på på ett systematiskt sätt beaktar både kön/genus och andra sociala kategorier.

sociala arbetet samt aktuell forskning rörande dessa grupper betydelsen av maktdimension klass, etnicitet och kön/genus för det sociala arbetet med personer med funktionshinder hur våld i nära relationer kan förstås och hanteras i socialt arbete med personer med funktionshinder Kursen behandlar även hur chefskap påverkas av faktorer som genus, klass, etnicitet och ålder och belyser dessas betydelse för den praktiska organisationen och ledarskapet i socialt arbete i syfte att problematisera samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete. Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet går igenom den lilla forskning som finns om könsmönster i frivilligt arbete. Kapitlet sammanför forskningen med exempel från civilsamhällets organisationer och den offentliga debatten om civilsamhället och ideellt arbete. kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt€utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper€genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt Allt inom kurslitteratur. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

  1. Best movies for entrepreneurs
  2. Postglacial lera
  3. Kolla lastvikt bil
  4. Farsi nevis
  5. Farsta capio bvc
  6. T-centralen spårväg city 7
  7. Idaho time
  8. Peter advokat stockholm

Genus i socialt arbete. Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: • det sociala arbetets proble I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet/"ras" skapas föreställningar, åsikter och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både individer och samhället i stort. Med hjälp av konkreta exempel visar författaren här hur också det Genus, makt och moral: Authors: Liljeholm Hansson, Susanne: E-mail: susanne.liljeholm-hansson@socwork.gu.se: Issue Date: 6-Nov-2014: University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences: Institution: Department of Social Work ; Institutionen för socialt arbete: Date of Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW) Genus i omsorgens vardag.

Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde, det sociala arbetets organisering, professionaliseringen av socialt arbete,samt det direkta arbetet med brukarna. till socialt arbete som praktik. Målet är att materialet skall kunna introduce-ra ett genusperspektiv för studenter på socionomutbildningen genom att både ge en allmän introduktion om mäns och kvinnors villkor och genom att anknyta med konkreta exempel från socialt arbete.

Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde det sociala arbetets organisering professionaliseringen av socialt arbete samt det direkta arbetet med brukarna.

Baserat på kön finns en förutfattad mening kring beteende och vilka genus som utgångspunkt, inom sociala verksamheter. Målet är att undersöka mellanchefernas tankar om vad som kännetecknar manligt respektive kvinnligt ledarskap.

Genus socialt arbete

Genus som exempel. Komplexitet inom socialt arbete – förståelse att klienter & professionella inte är könslösa varelser. Distinktion Genus - Kön. Genus, kön som 

Köp boken Genus i socialt arbete av Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark (ISBN 9789147098309) hos Adlibris. Request PDF | On Jan 1, 2012, Christian Kullberg and others published Genus i socialt arbete | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Vid en forskardag i Aula Svea den 23 november svarar forskare vid Institutionen för socialt arbete på bland annat dessa frågor om kön och genus i socialt arbete. Under forskardagens fyra teman bidrar forskare med kunskap och reflektioner om hur särskiljande praktiker skapas och upprätthålls i socialt arbete. Genus i socialt arbete - Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark - Häftad (9789147098309) | Bokus.

Genus socialt arbete

outbildad,   22 jan 2019 The results are discussed in relation to practical implications for social policy and social work practice. SAMMANFATTNING. Socialt arbete  Genus i socialt arbete. C Kullberg, M The standardizers: Social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services. M Skillmark   Pernilla Ouis, professor i socialt arbete. – Jag skulle vilja lyfta fram den forskning som jag gör inom fältet  18 maj 2020 Susanne Gustafsson, lektor i socialt arbete, presenterar och diskuterar sitt manus om genus som motståndspotential. Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt.
Vilken sida är bäst att sova på

Pris: 337 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Genus i socialt arbete av Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark (ISBN 9789147098309) hos Adlibris. Request PDF | On Jan 1, 2012, Christian Kullberg and others published Genus i socialt arbete | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Vid en forskardag i Aula Svea den 23 november svarar forskare vid Institutionen för socialt arbete på bland annat dessa frågor om kön och genus i socialt arbete.

Genus och evidensbaserade instrument och tekniker i socialt arbete: En pilotstudie av motiverande samtal Abstract Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilken inverkan Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde det sociala arbetets organisering professionaliseringen av socialt arbete sam Genus och evidensbaserade instrument och tekniker i socialt arbete : en pilotstudie av motiverande samtal: Author: Kullberg, Christian; Herz, Marcus: Date: 2015: English abstract: The aim of the present study was to examine which impact of the use of motivational interviewing in social work has for how the client's gender is treated. Arbetet tar upp ämnena genus, föräldraskap och socialt arbete ställt mot barnets bästa.
Undersköterskans ansvarsområde

Genus socialt arbete de tre abrahamitiska religionerna
spela in film
harvest moon skytree village
folktandvården västerbron växjö
neuropsykiatrisk problematik barn
när ska skatt på utdelning betalas
film hylla

Genus i socialt arbete. C Kullberg, M The standardizers: Social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services. M Skillmark  

Genusperspektiv i socialt arbete. av Markus Arvidson , Ulla Beijer , Susanne Brandheim m.fl.

Genusperspektiv i socialt arbete. Markus Arvidson, Ulla Beijer, Susanne Brandheim, Andreas Henriksson, LisBodil Karlsson, Kirsti Kuusela, 

Läs artikel → #blogg100 2017, Att tänka sociologiskt, Etnicitet, Fattigdom och social ojämlikhet, Genus - det socialt skapade könet, Klass och stratifikation, rasism och diskriminering, Referenslitteratur Beskrivning. Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genus-intresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa. UniversitetslektorSocionom, genusvetare samt FD och docent i socialt arbete. Utsedd till exellent lärare.UndervisningFör närvarande undervisar jag på socionomutbildningen och är kursföreståndare för en av de valbara kurserna på termin 7 med inriktning mot socialt arbete och normbrytande funktionsvariation.Jag är lärarrepresentant i Socialhögskolans institutionsstyrelse samt Här hittar du kurslitteratur inom socialt arbete och dess områden: barn, ungdom och familj, juridik, psykologi, etik och samtal, vetenskapsteori och metod, äldre och funktionshindrade. sociala arbetet samt aktuell forskning rörande dessa grupper betydelsen av maktdimension klass, etnicitet och kön/genus för det sociala arbetet med personer med funktionshinder hur våld i nära relationer kan förstås och hanteras i socialt arbete med personer med funktionshinder Kursen behandlar även hur chefskap påverkas av faktorer som genus, klass, etnicitet och ålder och belyser dessas betydelse för den praktiska organisationen och ledarskapet i socialt arbete i syfte att problematisera samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete. Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet går igenom den lilla forskning som finns om könsmönster i frivilligt arbete. Kapitlet sammanför forskningen med exempel från civilsamhällets organisationer och den offentliga debatten om civilsamhället och ideellt arbete.

Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både individer och samhället i stort. Med hjälp av konkreta exempel visar författaren här hur också det Genus, makt och moral: Authors: Liljeholm Hansson, Susanne: E-mail: susanne.liljeholm-hansson@socwork.gu.se: Issue Date: 6-Nov-2014: University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg.